เตรียมอัพเดทซอฟท์แวร์มือถือ ก่อนใช้แอปธนาคารไม่ได้ เริ่ม 1 พ.ค. นี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ในไทยทุกธนาคาร ออกประกาศยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อความปลอดภัยของเงินบนธนาคารออนไลน์

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจึงทำการแจ้งลูกค้าที่ใช้ "แอปพลิเคชั่นธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ" ให้ทราบว่า หากลูกค้าใช้ ระบบปฏิบัติการ IOS รุ่นที่ต่ำกว่า 10.3.4 และ Android รุ่นที่ต่ำกว่า 6.0 รวมถึงอุปกรณ์มีการ Root หรือ Jailbreak จะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชั่นธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือได้ เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป

ทางธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้จัดทำคำแนะนำในการอัปเดตระบบปฏิบัติการ และตรวจสอบการ Root หรือ Jailbreak ของโทรศัพท์มือถือ ตามรายละเอียด ดังนี้

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานอยู่

ระบบปฏิบัติการ iOS

1.เข้า Setting (การตั้งค่า)

2.เลือก General (ทั่วไป)

3.เลือก Software Update (รายการอัปเดตซอฟแวร์)

4.ตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ Software Version (เวอร์ชันซอฟแวร์)

ระบบปฏิบัติการ Android

1.เข้า Setting (การตั้งค่า)

2. เลือก Software Update(อัปเดตซอฟต์แวร์)

3. เลือก Download and Install (เลือกดาวน์โหลดและติดตั้ง)

วิธีการตรวจสอบว่าโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้มีการ Root หรือ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ iOS

1.ตรวจสอบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ Cydia หรือไม่

2.หากพบว่ามีแอปพลิเคชันดังกล่าว แสดงว่ามีการผ่านกระบวนการ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ Android

1.ตรวจสอบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อ SuperSU หรือไม่

2.หากพบว่ามีแอปพลิเคชันดังกล่าว แสดงว่ามีการผ่านกระบวนการ Jailbreak

วิธีการแก้ไขหากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้มีการ Root หรือ Jailbreak

1. ยกเลิก Root หรือ Jailbreak

ระบบปฏิบัติการ iOS (Jailbreak) ? ยกเลิกด้วย iTunes

-เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

-เข้า iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์

-เลือก Restore iPhone (กู้คืน iPhone)

ระบบปฏิบัติการ Android (Root) ? ยกเลิกด้วยแอป SuperSU

-เข้าแอป SuperSU

-เลือก Setting (การตั้งค่า)

-เลือก Full Unroot แล้วกดรีสตาร์ทโทรศัพท์ของท่าน

2. ติดต่อศูนย์บริการของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของท่าน